Menu Doorzoek deze website

Proefproces: 25% bijtelling blijft helaas 25%

Per 1 januari van dit jaar is het normale percentage voor de bijtelling voor een auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22%. 

Gunstig voor de zakelijke rijders. Ten minste, alleen als de auto na 1 januari 2017 voor het eerst op naam geregistreerd is. Medewerkers met een auto van de zaak waarvan deze registratiedatum vóór 1 januari 2017 ligt, behouden een bijtelling van 25%.

Proefproces op basis van fiscale discriminatie
Het verschil van één dag maakt 3% verschil over de bijtelling van maximaal 60 maanden. Volgens belangenbehartiger Vereniging Zakelijke Rijders hartstikke oneerlijk en wellicht daardoor in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Samen met AMD Automotive Fiscalisten zijn zij een proefproces gestart om op te komen voor de belangen van de zakelijke rijder.

Het proefproces vond plaats op dinsdag 13 juni j.l., waarop de rechter het beroep heeft afgewezen. Er zijn vier casussen voorgelegd waarvan de Belastingdienst bevestigd heeft dat drie van de vier auto’s gelijke casussen zijn. Toch heeft de rechter geoordeeld dat de wijziging van dit van het algemene bijtellingstarief niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Brandstofverbruik nieuwe auto’s
Zaak die meeweegt in het oordeel van de rechter is dat nieuwe(re) auto’s over het algemeen een lager brandstofverbruik hebben. De regeling rondom het nieuwe bijtellingstarief geldt alleen voor nieuwe auto’s en valt - volgens het oordeel van de rechtbank - onder de beoordelingsvrijheid van de wetgever.

Vereniging Zakelijke Rijders
De VZR is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zetten zich in voor ruim 1 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto. 

Terug