Menu Doorzoek deze website

Belangrijk! Wijziging bijtellingspercentage

Belastingregelgeving

Er is een verandering op het gebied van de bijtelling.

Belangrijk! Wijziging bijtellingspercentage

Er is een verandering op het gebied van de bijtelling. Een overgangsregeling die van kracht was voor auto’s die op naam zijn gezet vóór 2017 is vervallen. Dat kan vanaf nu tot januari 2020 impact hebben op het bijtellingspercentage van leaserijders.

Wat gaat er veranderen

Het bijtellingspercentage van auto’s die vóór 2017 op naam zijn gezet is 25%. Door een kortingsregeling vanuit de overheid voor zuinige auto’s profiteerden veel berijders echter van een lager percentage. Het vervallen van de kortingsregeling betekent simpelweg een verhoging van het bijtellingspercentage oplopend tot 25%.

Korting vervalt

De overgangsregeling was in de meeste gevallen geldig voor 60 maanden. De 60 maandenperiode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Is een auto bijvoorbeeld op 7 maart op naam gezet dan start de 60 maandenperiode dus op 1 april.

Per augustus 2017 krijgen veel leaserijders te maken met het einde van de 60 maandenperiode waarop de korting vervalt.

Wat wordt het nieuwe bijtellingspercentage?

Direct na afloop van de 60 maandenperiode wordt het bijtellingspercentage gesteld op 25%. Of er nog een korting van toepassing is, moet worden bekeken aan de hand van de regels die gelden op het moment van afloop van de eerste 60 maandentermijn. Er zijn veel uitzonderingen. Daarom onderstaand voor u op een rij wanneer een percentage wijzigt en wat het nieuwe percentage wordt.

 

Wanneer wijzigt de bijtelling en naar welk percentage

Bijtelling% nu

Co2-Uitstoot

(gr)

*DET

Voor 1 januari 2012

*DET

1 januari t/m 30 juni 2012

*DET

1 juli 2012 t/m 31 december 2016

Bijtelling wordt

  0 %

0

1 januari 2017

Na 60 maanden

Na 60 maanden

7%

  4 %

0

1 januari 2017

Na 60 maanden

Na 60 maanden

7%

  0 %

>0

< 50

1 januari 2017

Na 60 maanden

Na 60 maanden

25%

  7 %

>0

1 januari 2019

1 januari 2019      Behalve bij wisseling leaserijder en eigenaar dan geldt per 1 juli 2017

Na 60 maanden

25%

14 %

>0

1 januari 2019

1 januari 2019      Behalve bij wisseling leaserijder en eigenaar dan geldt per 1 juli 2017

Na 60 maanden

25%

15 %

>0

1 januari 2019

1 januari 2019      Behalve bij wisseling leaserijder en eigenaar dan geldt per 1 juli 2017

Na 60 maanden

25%

20 %

>0

1 januari 2019

1 januari 2019      Behalve bij wisseling leaserijder en eigenaar dan geldt per 1 juli 2017

Na 60 maanden

25%

21 %

>0

1 januari 2019

1 januari 2019      Behalve bij wisseling leaserijder en eigenaar dan geldt per 1 juli 2017

Na 60 maanden

25%

*DET = Datum Eerste Tenaamstelling

Bron: vna

Hoe nu verder?

Voor u is het belangrijk om te weten dat:

  1. De eventuele wijzigingen van de bijtelling doorgevoerd moeten worden in uw administratie
  2. U zelf uw leaserijders op de hoogte moet brengen over de gevolgen van de veranderde regelgeving.

Om rekening mee te houden: 

Ongelijkheid in bijtellingspercentage

Het vervallen van de kortingsregeling kan tot gevolg hebben dat een auto die voor 31 december 2016 op naam gezet is een bijtelling moet worden betaald van 25%. Terwijl voor precies dezelfde auto met een DET vanaf 1 januari 2017 een bijtelling van 22 % geldt. Om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen is een proefprocedure gevoerd. Helaas heeft de rechter het beroep afgewezen. Er zijn vier casussen voorgelegd waarvan de Belastingdienst bevestigd heeft dat drie van de vier auto’s gelijke casussen zijn. Toch heeft de rechter geoordeeld dat de wijziging van dit van het algemene bijtellingstarief niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 25% bijtelling blijft dus helaas 25% bijtelling.

Uit de bijtelling Een leaserijder kan ervoor kiezen om een auto uit de bijtelling te halen. Dit kan echter maar 1x per jaar aan het begin van een kalenderjaar. Ga voor meer informatie naar de belastingdienst.